「TEENS」 健腔獎勵計劃 2015-17 頒獎典禮

健康先鋒名單

傳媒報導(都市日報15-09-2017)

本校榮獲: 最佳團隊獎 、最佳創意獎 及 健腔校園大獎

傑出健腔先鋒:6D 莊婷婷同學

 

DSCN2398
DSCN2399
DSCN2400
DSCN2402
DSCN2403
DSCN2404
DSCN2405
DSCN2406
DSCN2407
DSCN2408
DSCN2409
DSCN2410
DSC_9079
DSCN2411
DSCN2412
DSCN2413
DSCN2414
DSCN2415
DSCN2416
DSC_9192
DSC_9193
DSCN2417
DSCN2418
DSCN2419
DSCN2420
DSCN2421
DSCN2422
DSCN2423
DSCN2424
DSCN2425
DSCN2426
DSCN2427
DSC_9207
DSC_9208
DSCN2428
DSCN2429
DSCN2430
DSCN2431
DSCN2432
DSCN2433
DSCN2434
DSC_9209
DSCN2435
DSCN2436
DSC_9210
DSC_9211
DSCN2437
DSCN2438
DSCN2439
DSC_9219
DSC_9220
DSCN2440
DSCN2441
DSCN2442
DSCN2443
DSCN2444
DSCN2445
DSCN2446
DSCN2447
DSC_9238
DSC_9239
DSCN2448
DSCN2449
DSC_9244
DSC_9250
DSC_9252
DSC_9253
DSC_9254
DSCN2450
DSCN2451
DSCN2452
DSCN2453
DSCN2454
DSCN2455
DSCN2456
DSCN2457
DSCN2458
DSCN2459
DSC_9266
DSC_9267
DSC_9268
DSC_9269
DSC_9270