Results

 

Overall Individual Champion

Name (House)

Girls A

4C Pang Yan (Kan)

Girls B

3D Wong Hiu Yin (Shun)

Girls C
1C Hui Wo Mei (Him)
Boys A

5C Lau Yung Wai (Him)

Boys B
4B Ng Wai Kin (Sing)
Boys C

2C Chan Chun Fung (Him)

  Prize List 2017-2018
The Best Cheering Team
Kan House
Girls Inter-house Champion
Shun House
Boys Inter-house Champion

Sing House

Overall Champion:
Sing House